Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, tenzij anders overeengekomen en afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

  • Op- en overslag: de Logistieke Service Voorwaarden (LSV), gedeponeerd door FENEX en TLN, ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
  • Doen vervoeren: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door FENEX, ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 23/2018 en bij de rechtbank te Rotterdam onder nummer 16/2018 op 1 mei.
  • Douane- en fiscale diensten (daarbij inbegrepen formaliteiten ter zake opslag in douane-entrepot): de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door FENEX, ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 23/2018 en bij de rechtbank te Rotterdam onder nummer 16/2018 op 1 mei.
  • Aanvullend op bovengenoemde voorwaarden: de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 02 juli 2002, aktenummer 69.

Downloads
- Logistieke Service Voorwaarden (Nederlands)
- Logistieke Service Voorwaarden (Engels)
- Logistieke Service Voorwaarden (Duits)
- Logistieke Service Voorwaarden (Frans)

- Nederlandse Expeditievoorwaarden (Nederlands)
- Nederlandse Expeditievoorwaarden (Engels)
- Nederlandse Expeditievoorwaarden (Duits)
- Nederlandse Expeditievoorwaarden (Frans)

- TLN-betalingsvoorwaarden (Nederlands)
- TLN-betalingsvoorwaarden (Engels)
- TLN-betalingsvoorwaarden (Duits)
- TLN-betalingsvoorwaarden (Frans)